Vzdělávání

Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolování dle platných předpisů, doškolovány dle trendu vývoje trhu, novinek a technologií.