Vzdělávání

Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolování dle platných předpisů,doškolovány dle trendu vývoje trhu,novinek a technologií.