Bezdemontážní vyvažování

NEVÝVAHA - nejčastější zdroj vibrací a příčina poškození strojů

Nevývahu odstraníme v jedné nebo ve dvou rovinách, bezdemontážně v provozních podmínkách případně na vyvažovací stolici.

Přístroje

 • VIBROBALANCER 42 SCHENCK
 • ADASH 4400
 • VIBROBALANCER 30 SCHENCK
 • MICROLOG CMVA 10 SKF
 • LEONOVA INFINITY SPM

Jak to provedeme?

Provede se kontrola odstaveného stroje / dotažené kotevní šrouby, revize a očištění rotující části /. Na rotující místo, které má shodné otáčky s vyvažovanou rotující součástí se umístí / přilepí / reflexní značka. Proti této značce se umístí snímač otáček. V místě uložení ložisek / nejčastěji / v horizontálním směru se umístí vibrační snímače a provede se první točení na požadované provozní otáčky. Jsou případy, kdy je třeba vzhledem k průběhu a směru vibrací, provést vyvážení ve směru vertikálním a u letmo uložených rotorů ve směru axiálním. Po záznamu a uložení hodnot z prvního točení je stroj bezpečně odstaven. Na přesně definované místo, vztažené k reflexní značce, umístíme rozvažovací závaží známé hmotnosti / závaží přivaříme, přišroubujeme, pro malé hmotnosti použijeme speciální z pérové oceli /. Uvedeme stroj opět do pohybu na stejné otáčky při stejných podmínkách. Po záznamu a uložení hodnot z tohoto točení stroj opět bezpečně odstavíme a zajistíme proti spuštění. Oproti hodnotám z prvního točení, by rozvažovací závaží mělo v optimálním případě vyvolat 30% změnu hodnot vibrací nebo fázového úhlu. Z těchto dvou průběhů je dopočítán potřebný nevývažek a úhel jeho umístění vztažený k reflexní značce. Po umístění nevývažku se provede kontrolní točení a dle jeho výsledku případně další dovážení. Následně je vystaven vyvažovací protokol.

Co potřebujeme pro provedení?

 • přístup na rotující část
 • stabilní otáčky a provozní podmínky po celou dobu vyvažování
 • přístup k místu pro nalepení reflexní značky / hřídel, spojka, řemenice apod.
 • v optimálním případě možnost nejméně 3x po sobě uvést stroj do provozu
 • přístup a možnost umístění závaží / svařování, vrtání, šroubování, nýtovaní
 • horké stroje je vhodnější při dodržení bezpečnosti práce a možnostech okolí vyvažovat v teplém stavu