Ustavování soustrojí

NESOUOSOST - nejčastější zdroj vibrací a příčina poškození strojů

Nesouosost odstraníme horizontálním a vertikálním vyrovnáním os hřídelí jednotlivých soustrojí, případně vyrovnáním rovin jednotlivých řemenic.

Přístroje

  • EASY LASER DAMALINI
  • SKF LASER
  • EASY LASER BTA COMPACT DAMALINI
  • LEONOVA INFINITY SPM

Jak to provedeme?

Provede se kontrola odstaveného stroje / kontrola nadměrných vůlí, kontrola stavu spojky a řemenic, kontrola stavu napojeného potrubí - dilatací, kompenzátorů, kontrola samotného základu a frémy /. Kontrola tzv. měkkých patek motoru, vypodložení ustavovacími podložkami. Ustavení souososti případně rovinnosti se provádí výhradně u odstaveného a proti spuštění zajištěného stroje. Po montáži snímačů na hnanou a hnací část stroje, zadání udajů nezbytných pro měření / otáčky, rozměrové míry stroje /dojde k samotnému měření současným otočením hnací a hnané hřídele do polohy 6-12-9.

Po změření je na displei zobrazeno stranové a výškové přesazení a vyosení. Po vyrovnání soustrojí je provedeno kontrolní měření, následné doustavení a vystavení ustavovacího protokolu.

Co potřebujeme pro provedení?

  • přístup ke stroji
  • stroj musí být odstaven
  • možnost otočení hnací a hnané hřídele do polohy 6-12-9 / ručně případně pomocný náhon