Provozní tvary kmitů

PTK se provádí za účelem zjištění slabých částí konstrukce, základů, jejich uvolnění a prasklin. Při převedení naměřených hodnot vibrací a fázových úhlů ve třech na sebe kolmých směrech do počítačového programu dojde k rozhýbání předem vytvořeného 3D modelu měřeného základu.

Přístroje

  • VIBROBALANCER 42 SCHENCK
  • ADASH 4400
  • VIBROBALANCER 30 SCHENCK
  • MICROLOG CMVA 10 SKF

Jak to provedeme?

Připravíme a určíme měřící místa. Při krátkodobém odstavení zařízení umístíme reflexní značku na rotující část stroje, včetně snímače otáček. Stroj, základy, potrubí oměříme pro následné vytvoření 3D modelu. Po uvedení stroje do provozu provádíme dle nákresu a vyznačených bodů měření vibrací a fázového úhlu. Po změření všech bodů jsou data přenesena do PC a následně je provedena vizualizace celého stroje s určením slabého místa základu.

Co potřebujeme pro provedení?

  • přístup ke stroji
  • krátkodobé odstavení stroje